Καλέστε το +30210 41.81.671

Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης & Λογοθεραπείας - Εξέλιξη & Ανάπτυξη

Σαχτούρη 104
18537 Πειραιάς

Τηλέφωνο +30210 41.81.671
Κινητό τηλέφωνο +306944 94.84.51

%6B%5F%67%65%6F%72%67%61%74%6F%75%40%68%6F%74%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

Ειδική  Διαπαιδαγώγηση Ενηλίκων


Ο τομέας της ειδικής διαπαιδαγώγησης έχει ως αρχικό στόχο την αξιολόγηση των ικανοτήτων του παιδιού, σε τομείς όπως οι γνωστικές ικανότητες, η αυτοεξυπηρέτηση, οι κοινωνικές δεξιότητες, η συμπεριφορά , το μαθησιακό προφίλ και τον εντοπισμό των ελλειμμάτων και των αναγκών του κάθε παιδιού ατομικά.

Η αξιολόγηση γίνεται από την κατάλληλα εκπαιδευμένη επιστημονική ομάδα, με τη χρήση τεστ και αξιολογητικών εργαλείων.
Διαμορφώνεται το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης, το όποιο είναι ατομικό και στοχεύει στην εκπαίδευση του παιδιού , σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και δυνατότητες. Στόχος είναι η επιτυχής ενσωμάτωσή και ένταξη των παιδιών στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο .

Το τμήμα ειδικής διαπαιδαγώγησης αντιμετωπίζει τις δυσκολίες παιδιών με :

-Μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία
-Διάσπαση προσοχής/υπερκινητικότητα
-Νοητική καθυστέρηση
-Προβλήματα συμπεριφοράς
-Αυτισμός- Αsperger
-Αναπτυξιακές διαταραχές

Το προσωπικό του κέντρου είναι εκπαιδευμένο στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Συμπεριφοράς ( Α.Β.Α.) .